Tuesday, April 1, 2008

Kursus 2008

Kursus ternakan akan di buat di pusat-pusat latihan di seluroh Malaysia.
Termpat kursus akan diadakan di

  1. Institut Haiwan Kluang, Johor
  2. Institut Pengurusan Pengurusan Veterinar Ceras
  3. Pusat Latihan Veterinar, Cermin Kiri, Terengganu
  4. Institut Teknologi Unggas, Alor Gajah, Melaka.
  5. Institut Kemajuan Ternakan Ayam, Johor Bahru, Johor.

Cara Memohon Kursus -

  1. Turunkan Borang Permohonan Kursus dan isikan maklumat
  2. Kemukakan Borang kepada Pejabat Haiwan Daerah yang terdekat bersama sesalinan Kad Pengenalan
  3. Pejabat Haiwan Daerah akan memajukan permohonan kepada Institusi berkenaan satu (1) bulan sebelum tarikh kursus bermula
  4. Permohon yang berjaya sahaja akan dimaklumkan melalui surat sekurang-kurangnya empat belas (14) hari sebelum tarikh kursus bermula

No comments:

Related Posts with Thumbnails